Arap-İsrail Anlaşmazlığının Dönüm Noktası : Camp David Antlaşması

Ortadoğu’nun bugün içerisinde bulunduğu durumu anlayabilmek için bugüne kadar geçen süreçte bölgedeki aktörleri ve aktörler arasındaki ilişkileri bilememiz gerekmektedir. Hem bölgesel hem de küresel aktörlerin çekişme sahası olan Ortadoğu, 20. yüzyılda Müslüman Araplar ile İsrail arasında yaşanan savaşlara sahne olmuştur. İsrail’e karşı bir cephe oluşturan Arap ülkeleri 1948’den itibaren pek çok savaş yaşamıştır. İsrail ve Arap ülkeleri arasında yaşanan çatışmalarda ABD ve Sovyetler Birliği bu anlaşmazlıkta farklı taraflarda yer alarak bölgede var olmak isteyen iki küresel güç olmuştur.

Bu araştırmada, 20. yüzyılda Ortadoğu’yu uzun yıllar meşgul eden Arap-İsrail anlaşmazlığının dönüşüme uğramasına neden olan Camp David Antlaşması’nı, bu antlaşmanın gelişim süreci ve sonuçlarını inceleyeceğiz. Bu konuyu incelerken beş soruya cevap arayacağız. İlk olarak, Camp David Anlaşması sürecine Mısır ve İsrail’i getiren gelişmelerin neler olduğu sorusuna cevap arayacağız. İkinci olarak, Mısır’ın İsrail ile barış isteme nedenlerini üzerinde duracağız. Üçüncü cevap aradığımız soru, İsrail’in Mısır’a yaklaşımı ve yapılacak barışı nasıl değerlendirdiğidir. Dördüncü sorumuz, ABD ve Sovyetler Birliği’nin bölgedeki çatışmaya ve Camp David barış sürecine yaklaşımları ve bu konu hakkında ne gibi çalışmalar yaptıklarıdır. Son sorumuz ise, Camp David Antlaşması’na Arap ülkeleri nasıl bir tepki verdiği sorusudur. Bu çalışmamızda olayların gelişim süreci ve sonuçlarını aktörler üzerinden inceleyeceğiz. Aktörlerin aynı olaya farklı açılardan yaklaşmasını ve bunun sonuçlarını hem bölgesel anlamda hem de taraflar açısından doğurduğu sonuçları değerlendirerek tarihsel bir analiz yapacağız.

Fatih BEYAZ | UGSAM Araştırmacısı | Ekim 2020
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Yorum ekle