Birleşik Afrika Mümkün mü?

Bağımsızlık bir ulus için vazgeçilmez bir olgudur. Bu sebeple bağımsızlık uğruna mücadeleler verilir, savaşlar yapılır, iç ve dış etkenlerin etkisi ortadan kaldırılarak egemen bir devlet kurulur. Ulus devletlerin ortaya çıkış sürecindeki baskın milliyetçilik, imparatorluklar sonrası döneme yön vermiştir. Diğer motivasyonlarla birlikte bu milliyetçi politikalar kimi zaman saf yönünden uzaklaşarak ırk temelli siyasi ideolojilere dönüşmüş ve pek çok bölgede çatışmalar ile daha büyük ölçekteki dünya savaşlarına sebep olan en önemli etki haline gelmiştir.

Bağımsızlık külfetlidir. Bu külfetin karşılanması yeni ülkeler için kimi zaman çeşitli zorlukları beraberinde getirmiştir. İmparatorluklardan ayrılan bazı ülkeler geçmiş devlet tecrübeleri sayesinde toparlanma sürecini daha kısa tutmuştur. Coğrafi ve politik özellikleri sayesinde daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkan ülkelerin yanında bağımsızlık yükünü yüklenmekte zorlanan çeşitli ülke örnekleri de bulunmaktadır. Güney ve Doğu Asya, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika ülkelerinin emperyalist güçlerden bağımsızlık elde etmeleri sonrasında yaşanan siyasi kaos ve ekonomik darboğaz, bu ülkelerin hem iç hem de dış politikaları üzerinde belirleyici etkenler olmuştur.

Dr. Ensar KÜÇÜKALTAN | UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü | Mart 2021
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Yorum ekle