Doğu Afrika’da Portekizliler Dönemi (1498-1698)

On beşinci yüzyıl, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında mücadelelere sahne olan bir zaman dilimidir. Müslümanların İspanya’dan tamamen çıkarılmasına yönelik olarak başlatılan saldırılar 1492 yılında başarıya ulaşmıştır. Bu tarih Müslümanların İberya topraklarını tamamen kaybettiği tarihtir. İspanyollar bu mücadelede din adına “kutsal” savaş kavramı üzerinden hareket ederlerken, İspanyol komşuları gibi Portekizliler de ana motivasyon maddelerini Müslümanlara karşı savaşarak kazanmak olarak belirlemişlerdi. Bu mücadele İslam’ın ticari, siyasi, askeri ve dini boyutlarını kapsayacak şekilde kurgulanmıştır. Önce Memlüklüler sonrasında Osmanlı İmparatorluğu, İslam’ın temsilcileri olarak Asya ve Çin’e giden ticaret yollarını kontrol altına almışlar ve bu strateji ile önemli kazançlar elde etmişlerdir. Bunun yanında Hristiyanların Müslüman topraklarında haklarının sınırlı olması da İspanyollar ve Portekizliler tarafından diğer bir motivasyon kaynağıdır. 1417-1452 yılları arasında görev yapan iki din adamı Papa Martin ve Papa Nicholas’ın Müslümanlara karşı mücadele eden iki ulusun bu çabasının tüm Hristiyan dünyası adına yapılan bir hizmet olduğunu açıklayarak desteklemeleri durumu başka bir boyuta taşımıştır(Salim, 1992: 756).

Dr. Ensar KÜÇÜKALTAN | UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü | Nisan 2021
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Yorum ekle