Kafkasya’da Altılı Platform Ne Derece İşlevsel?

İçinde bulunduğumuz günlerde, ABD ve Rusya ile olan ilişkilerin dış politikasında önemli ölçüde belirleyici olduğu ve bu bağlamda her iki küresel aktörle de hassas ve dengeli ilişkiler kurma çabasında olan Türkiye’nin bu çabasının beklenen işlevi yerine getirmediği artık şüphe götürmez bir gerçek hâlini almış durumdadır. ABD’yle ilişkilerini -genel geçer politikası düşünüldüğünde- kendisi için ideal olan bir seviyede tutmayı başaramayan Türkiye, bu durumdan olumsuz etkileneceğini öngörmüş ve neticede etkinlik gösterebileceği, Şangay İşbirliği Örgütü gibi alternatif sahalar aramaya başlamıştır. Bu anlamda Türkiye, başta Dağlık Karabağ Sorunu olmak üzere bölge ülkelerinin pek çok anlaşmazlığına ev sahipliği yapan Kafkas bölgesini -diğer bölge ülkelerinde de olduğu gibi- dış politikası için bir yatırım alanı olarak görmüştür. Sonuçta bölge ülkeleri arasında -en azından söylemsel düzeyde- sorunları birlikte çözme eğilimi meydana gelmiştir. Söz konusu eğilimin bir sonucu olarak bölge ülkelerinin oluşturacağı çözüm üretici 6’lı bir platformun devreye sokulması gündeme gelmiştir.

Osman SEZGİN | UGSAM Araştırmacısı | Mart 2022
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Yorum ekle