Koronavirüs (Covid19) Pandemisi Sonrası Dünyada Ekonomik Durum

İlk kez Aralık ayında Çin Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkan DSÖ’nün Covid-19 olarak adlandırdığı koronavirüs dünyada büyük bir panik havasına sebep oldu. İlk vakaların tamamı Wuhan şehrinde bir balık pazarından gelmesi üzerine yapılan araştırmalarda virüsün yarasalardan hayvanlara bulaştığı ve oradan da insanlara bulaştığı yönünde bir sonuç ortaya çıktı. Dünya tarihinde birçok yıkıcı salgın hastalıklar yaşanmıştır. Bunların en başında veba ve geçtiğimiz asırda meydana gelen ve 50 milyon insanın üstünde ölümüyle sonuçlanan İspanyol gribidir.

Salgın hastalıkların her zaman yeryüzüne büyük etkileri olmuştur. Bir bölgede ortaya çıkan hastalıklar bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik şartlarına göre yeryüzüne yayılım göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında aynı iklim kuşağında bulunan ve ilk kez Kenya’da ortaya çıkan ebola sadece Afrika kıtasının bir kısmını etkilerken, SARS, MERS ve yeni koronavirüs Çin’in en büyük sanayi bölgesinden biri olan Wuhan, Ghuandong gibi bölgelerde meydana gelmesinden dolayı bütün dünyayı etkilemektedir. Bunun yegane sebebi bulunulan bölgenin ekonomik büyüklüğü ve ticari mobilizasyonuyla alakalıdır. Bu yüzden Dünyanın 2. büyük ekonomisi olan Çin’de ortaya çıkan Covid-19 dünya piyasalarında ve dünyanın tamamında bir panik havası yarattı. Yakın zamanda neredeyse Dünyanın tamamı ve Avrupa ülkelerinin hepsinde görülmeye başlanan virüs son günlerde de ülkemizde görülmeye başlandı. Bundan dolayı bu günden itibaren bile ekonomik faturasının büyük olacağını gözlemleyebiliyoruz. Gelin buna biraz’da veriler ve grafikler üzerinden bakalım.

Samet GÖYDENİZ | UGSAM Araştırmacısı | Nisan 2020
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Yorum ekle