Ülke Raporları | Sudan

Afrika kıtasının 54 ülkesinden biri olan Sudan; Kuzey Afrika’ya, Afrika Boynuzu ülkelerine, Sahra altı ülkelerine ve Ortadoğu ülkelerine yakın olması sebebiyle bu kültürleri içinde barındıran ve yaşayan yaklaşık 40 Milyonluk nüfusa sahip bir ümmet coğrafyamızdır. Başkent Hartum, Osmanlı Devletinin Sudan’da kurduğu rivayet edilen bir şehirdir. 16 eyaletten oluşan Sudan, kültürel farklılığın çokça belirgin olduğu bir beldedir. En önemli eyaletleri Port Sudan, Darfur, Kordofan vs. Resmi dili Arapça olan, Arap ve Afrika kültürünün birbiriyle bütünleştiği, Nil nehrinin bereketlendirdiği bir coğrafyadır.

Coğrafi Açıdan Sudan : Kuzeyinde Mısır, Kuzeybatı bölgesinde Libya ve Sahra çölü, doğusunda Etiyopya, Eritre ve Kızıldeniz bulunmaktadır. Güneyinde 2011 yılında bağımsızlığını kazanan Güney Sudan bulunmakta, batı komşuları ise Çad ve Orta Afrika’dır. Coğrafi olarak Kuzey bölümünde çöl iklimi hâkim iken Güney bölümünde ise tarım ve hayvancılık açısından oldukça elverişli bir iklime sahip sulak alanlar bulunmaktadır. Kuzey bölgesinde genellikle aslen Arap olan Sudanlılar yaşamakta ve bu sebeple Bedevi gelenekleri hâkim bir konumda bulunmaktadır. Güney bölümünde yaşayanlar ise aslen Afrikalı olan Sudanlılardır. Yağmurun bolca yağdığı, hayvancılığın ve tarımın yapıldığı verimli araziler bu topraklarda bulunmaktadır. Ayrıca maden ve petrol yatakları Abyei, Hiclic ve Juba bölgesi ekseninde yoğunlaşmaktadır. 2011 yılındaki referandumla ikiye bölünmeden önce Sudan, Afrika’nın en büyük ülkesiydi ancak referandum sonrası bu büyüklüğünü Cezayir’e kaptırdı. Kuzey bölgesi Sahra Çölünün Sudan uzantısı ile kaplıdır. Nübye çölü ise Sudan’ın kuzeyini çevreleyerek Sahra çölüne bağlanmaktadır. Ülkenin %24’ü çöldür. Bu bölgelerde uzun yıllardır çöl ikliminde yaşayan Arap Bedevileri kabîleler halinde yaşamaktadır. Sudan’da mevcut olan Arap kabîlelerinden bazıları;

Muharrem ALTINHAN | UGSAM Araştırmacısı | Nisan 2017
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Yorum ekle