Ülke Raporları | Bosna Hersek

Bosna Hersek, Balkanlar’ın batısında yer alan bir Avrupa ülkesidir. Bosna bölgesi ülke topraklarının kuzey ve merkezi kısımlarını kapsarken Hersek kısmı ise güney ve güneydoğu kısımlarını kapsamaktadır. Ülke iki ayrı siyasi entiteden oluşmaktadır fakat Bosna ve Hersek bölgeleri bu entitelerin sınırlarıyla örtüşmemektedir. 1988 yılında 4,5 milyonluk nüfusa ulaşan ülkenin nüfusu, savaşlarda nüfus kaybı yaşadıktan sonra da günümüze kadar azalmaya devam etmiştir. 2020 verilerine göre nüfusu 3,2 milyon olan ülkenin nüfus artış hızı -%0,613’tür. Doğurganlık oranı kadın başına 1,2 çocuk olan ülke nüfusunun %49’u şehirlerde, %51’i köylerde yaşamaktadır. Ülkenin en büyük şehirleri Saraybosna (697 bin), Banja Luka (221 bin) ve Zenica’dır (164 bin).

Meryem SEZGİN | UGSAM Araştırmacısı | Şubat 2022
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Yorum ekle