Ülke Raporları | Mısır

Mısır’ın resmi istatistik kurumu CAPMAS’a göre Mısır nüfusu 99,9 milyondur. Bu nüfusla Mısır, Arap Dünyası’ndaki en kalabalık ve Nijerya ve Etiyopya’dan sonra Afrika’da üçüncü en kalabalık ülke olmuştur. Son yıllarda düşmekte olan nüfus artış hızı 2017’de %1.93 olarak hesaplanmıştır. İslam ülkelerinin çoğunda olduğu gibi genç nüfusun ağırlıkta olduğu Mısır’da nüfusun yaş ortalaması 24,6’dır. Yine 2017 verilerine göre Mısır’da ortalama yaşam süresi 71 yıldır. Mısır nüfusunun neredeyse %95’i ülke topraklarının sadece %5’ini oluşturan Nil havzası ve deltasının 20 kilometre etrafında yaşamaktadır. Kalan alanın küçük bir kısmı seyrek bir nüfusa sahipken çoğu hâlâ gayrimeskûndur. Mısır nüfusunun neredeyse tamamı Mısırlı Araplardan ve kalan küçük miktar da diğer etnik gruplardan müteşekkildir. Nüfusun %90’ı Müslüman, %10’u çoğunluğu Kıpti Ortodoks olmak üzere Hristiyan’dır. Resmi dil Arapça ise de Arap ülkelerinin çoğunda olduğu gibi Mısır’da İngilizce ve Fransızca da konuşulur. Okuryazarlık oranı %80,8’dir. (2017)

Zeynep SEZGİN | UGSAM Araştırmacısı | Nisan 2020
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Yorum ekle