Ülke Raporları | Türkiye

Coğrafi Konumu ve Özellikleri : Türkiye, iki kıta arasında köprü vazifesi gören nadir ülkelerdendir. Üç tarafı denizlerle –Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz- çevrili olan Türkiye; kuzeybatıda Bulgaristan ve Yunanistan; doğuda Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan Özerk Bölgesi (Azerbaycan) ve İran; güneydoğuda Irak ve Suriye ile komşudur. Asya, Avrupa, Akdeniz, Ortadoğu ve Kafkasya’nın kavşak noktası olan Türkiye, hiç şüphesiz eşsiz bir konuma sahiptir.

Türkiye topraklarının yükseltisi çoktur. Ülkenin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı 5,167 metre yüksekliği ile dünyadaki yüksek dağlar arasında yerini almaktadır. Fırat, Dicle ve Kızılırmak gibi önemli ırmaklara da ev sahipliği yapan ülkede Van ve Tuz Gölü gibi göller de bulunmaktadır.

Türkiye’de yer şekillerinin farklılığı neticesinde farklı iklimler görülür. Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında Akdeniz iklimi, Karadeniz kıyıları boyunca ılıman okyanusal iklim ve Anadolu’nun iç kısımları ile Trakya’nın bir kısmında da karasal iklim görülür. Ülkede en çok yağış alan bölge Karadeniz, en az yağış alan bölge ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir.

Türkiye’nin eşsiz konumu ülkeye pek çok avantaj kazandırmıştır. Sahip olduğu İstanbul ve Çanakkale Boğazları tarih boyunca pek çok devletin rüyası olmuştur. Bu boğazlar, uluslararası ticarette önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca Asya ve Avrupa’yı bağlayan bir köprü niteliğindeki toprakları gerek İpek Yolu gibi tarihi yollar üzerinden gerekse de günümüz ticari kanalları üzerinden yapılan ticaretin can damarı olagelmiştir. Bunun yanında hem Doğu Akdeniz hem de Ortadoğu politikalarında önemli rol oynar.

Meryem SEZGİN | UGSAM Araştırmacısı | Temmuz 2020
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Yorum ekle