Blog Post

Ermenilerin “Denizden Denize Devlet” Hayali ve Güney Kafkasya’daki Durum

18 ve 19. Yüzyılların başında Katolik-Protestan Avrupa ile karşı karşıya iki büyük güç bulunmaktaydı. Birincisi Müslüman Osmanlı ve ikincisi Hıristiyan-Ortodoks Çarlık Rusya devletleriydi. Osmanlı devleti donanmasını güçlendirip denize açıldığında, dünyanın sömürge güçleri giderek daha fazla endişelenmeye başladılar. Dünyanın küçük ama siyasi, ekonomik ve denizcilik açısından gelişmiş bir devleti olan İngiltere, tarihte hiç devleti olmayan iki halkı – Yahudi ve Ermeni halklarını oyuna getirmeyi başardı. Katolik dünyası için taviz vermeyen bir kültür taşıyıcısı olan, aynı zamanda eski Bizans’ın siyasi ve devlet geleneğine dayanan Çarlık Rusya’sını zayıflatmak yahudi, Osmanlı devletini ise zayıflatma ve dünya siyaset arenasından çıkarma planındaki aktif faaliyet ermeni halkının misyonu haline gelmiştir. Rusya’da 18. ve 19. yüzyıllarda gelişmeye başlayan Siyonist ideoloji, Ermeni ideologları içinde cezbediciydi. Ermeni ideologları, kaynağını Siyonist ideolojiden alarak Ermeni milliyetçiliğinin – Taşnak ideolojisinin temelini atmıştır.

Keramet SALAH | Azerbaycan Doğru Yol Partisi Genel Başkanı | Kasım 2020
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir