Blog Post

Rusya-ABD İlişkilerinin Tarihsel Seyri ve Günümüzdeki Yeri

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile ABD’nin hegemon güç olarak yer aldığı tek kutuplu bir sistem ortaya çıkmıştı. Rusya’nın 2008 Gürcistan müdahalesine kadar geçen süreç içerisinde, Rusya ABD’nin tek kutuplu düzenine karşı herhangi bir direniş gösterememiştir. Bu süreçte Yakın Çevre Doktrinini ilan etmiş ve bu çerçevede özellikle eski Sovyet coğrafyasında tekrardan hâkim güç konumuna gelmeye çalışmıştır. ABD ise bu dönemde dünya jandarmalığı rolünü üstlenmiş ve dünyada meydana gelen krizlere karşı tek başına müdahale etme eğiliminde olmuştur. Her ne kadar 11 Eylül saldırıları ile ABD’nin tek kutuplu dünya düzeni sona erdi tartışmaları yaşansa da, ABD’nin tek kutuplu dünya düzenine en ciddi başkaldırı 2007 Münih Güvenlik Konferansı sırasında Rusya Devlet Başkanı V. Putin tarafından gerçekleştirilmiştir. 08.08.2008 yılında Rusya’nın Gürcistan’a orantısız güç kullanarak girmesi uluslararası sistemde etkin bir güç olarak kendisinin de yer aldığının ilanı olmuştur. Bu sürece gelinirken gerçekleşen Turuncu Devrimler ve Rusya’nın yakın coğrafyasındaki ülkelerde Batı yanlısı rejimlerin kurulması çabaları, Rusya tarafından çevrelendiği hissini uyandırmış ve Rusya Gürcistan müdahalesi ile buna izin vermeyeceğini göstermiştir. Rusya daha henüz uluslararası arenada aktif rol almaya başlamadan önce, ABD eski Sovyet coğrafyasında Batılı kurumlarla birlikte etki kurma çabasına girişmişti. Bu doğrultuda Ukrayna ve Gürcistan gibi devletlerin AB ve NATO üyelikleri gündeme getirildi.

Mızrak Fırat MIZRAKOĞLU | UGSAM Araştırmacısı | Temmuz 2021
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir