Blog Post

Aylık Bülteni | Ocak 2019

Düzen ve çatışmanın yakın tarihi, Türkiye’nin Suriye Tahayyülü, Suriye, Yemen ve Irak’ta savaş öncesi ve sonrası ekonomik durum… UGSAM Aylık Bülten | Ocak 2019 | Bültene PDF olarak ulaşmak için | TıklayınE-Dergi olarak okumak için | Tıklayın

Yazıyı oku

Türkiye’nin Tarım Politikası

Tarım, gerekli yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü demektir. Selçuklu ve Osmanlı buna ziraat demiştir. Arapça “muvaffakiyet, güç durumdan kurtulma” anlamlarına da gelen “felaha” kelimesinden türemiştir. Anadolu toprakları yüzyıllardır Hitit, Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklara ev sahipliği yapmıştır. Kurulan tüm uygarlıklar Anadolu topraklarının bereketinden faydalanarak yüzyıllarca tarımla uğraşıp medeniyetlerini sürdürmüşlerdir. Bundan […]

Yazıyı oku