Türkiye-Yunanistan İlişkilerinin Genel Görünümü

Kısa Tarihi Süreç: İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle Türk dış politikasını şekillendiren önemli unsurlardan birisi olan Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazandığı 1833 yılıyla başlar. Bağımsızlığını kazanan Yunanistan, nihai hedefi olan Megali İdea’nın da etkisiyle, zayıflayan Osmanlı Devleti’ne karşı yayılmacı bir politika gütmüş ve böylece topraklarını üç katına çıkarmıştır.

Yunanistan, I. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nin fiilen yıkılmasının ardından Sevr Antlaşması’ndaki toprak dağılımına dayanarak Batı Anadolu’yu işgal etti. Ancak Milli Mücadele sürecinin sonunda bu topraklardan çekildi.

Osmanlı’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte iki ülke arasındaki ilişkiler olumlu bir seyir aldı. Bu dönemde 1930 yılına kadar iki ülke arasında nüfus mübadelesi gerçekleştirildi. 1930 yılında da karşılıklı uzlaşı, deniz kuvvetleri ve ticaret konularıyla ilgili üç anlaşma imzalandı. Devam eden yakınlaşmanın sonucunda Türkiye ve Yunanistan’ın yanı sıra Yugoslavya ve Romanya’nın da bulunduğu Balkan Antantı oluşturuldu. Yine İtalya’nın Akdeniz’deki etki alanının o yıllarda artması da iki ülkeyi birbirine yakınlaştırdı. II. Dünya Savaşı’nda Yunanistan’ın Mihver Devletleri tarafından işgâli ve işgâlden sonra da ülkede iç savaş meydana gelmesi, ikili ilişkilerin bu dönemde cansız kalmasına neden olmuştur.

Osman SEZGİN | UGSAM Araştırmacısı | Aralık 2020
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Yorum ekle