Blog Post

Ülke Raporları | Sri Lanka

Sri Lanka’nın tarihi üç bin yıl öncesine dayanmaktadır. Sri Lanka, Hindistan’ın güneyinde 65.610 km2 yüz ölçüme sahip bir ada ülkesidir. Müslümanlara ait ilk coğrafya eserlerinde Serendîp[4] adıyla anılan ve 13. yüzyıldan itibaren Seylan olarak tanınan adada halkın çoğunluğunu oluşturan Kuzey Hindistan kökenli Hint-Âri Sinhalîler milattan önce 5. yüzyılda, Güney Hindistan kökenli Dravidî Tamiller ise milattan önce 3. yüzyılda buraya yerleşmişlerdir.

Sri Lanka’nın asıl tarihi kuzeydeki Anuradhapura’da Sinhalî Kralı Tissa’nın (m.ö 250-210) güçlü bir devlet kurup Budizm’i yaymasıyla başlar. Bu krallık 10. yüzyılın sonlarında Güney Hindistan’da hüküm süren Chola Hindu Tamil Krallığı tarafından yıkıldıysa da Sinhalî prenslerinden Vijayabahu 1070’te adayı ele geçirerek Sinhali Devletini ihya etti ve Polonnaruva’yı merkez yaptı[5].

Yüzyılda Güney Hindistan’dan gelen yeni Tamil göçleri neticesinde Sinhali’ler eski güçlerini kaybetti ve adanın kuzeyinde Jaffna yarımadasında kurulan Hindu Tamil Krallığı ile Ortaçağ boyunca mücadele etti.

Batı Asya ile Uzakdoğu arasında yer alması ve Hindistan’ın güneyine yakınlığı sebebiyle uluslararası ticaretin bir parçası olan Sri Lanka, 1505 yılında Portekiz, 1657 yılında Hollanda, 1815 yılında İngilizler tarafından işgal edilip sömürge yapılmıştır[6].

Sömürge yönetiminin ekonomik ve siyasi olumsuzlukları, İngiliz yönetimine karşı Sinhalilerin girişimleri sonucu 1931 yılında seçim yapılarak ilk defa Sri Lanka’ya özerklik tanındı. 1944’te ülkenin savunma ve dış ilişkileri İngilizlerin denetiminde kalmak şartıyla daha geniş bir özerlik, 4 Şubat 1948 tarihinde Seylon adıyla İngiliz Milletler Topluluğu çerçevesinde bağımsızlık verildi.

443 sene sömürge olan Sri Lanka, 4 Şubat 1948 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Bağımsızlığı kazandıktan sonra Bağlantısızlar Hareketi’nin kurucuları arasında yer almış ve İngiliz Milletler Topluluğu’nun üyesi olmuştur. Sri Lanka, 1972 yılına kadar Seylan olarak tanınmaktaydı[7].

Abdurrahman GENÇLER | UGSAM Koordinatörü | Mart 2018
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir