Press ESC to close

Bir Umut Yolculuğu : Göç

Son yıllarda uluslararası bazda insan hakları gündeminin bir numaralı maddesi olan göç; mutlak anlamda ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret şeklinde tanımlanmaktadır.2 Söz konusu ekonomik, toplumsal, siyasi nedenlerin hepsi; aslında içinde bir umudu barındırır. ‘’Zorlamaya dayalı iskânlar vs. dışarıda bırakıldığında’’ Zorla göç de buna dahildir; insanlar bu çeşit bir göçü aslı itibariyle bir rahatlık umuduyla gerçekleştirirler.

Göçün iç-dış, geçici-sürekli gibi farklı sınıflandırmaları bulunmakla birlikte daha çok öne çıkan nedenlerine göre sınıflandırılmasında zorunlu ve gönüllü göç olmak üzere iki türü vardır. Zorunlu göç; afet, savaş vb. gibi etkenlerden kaynaklanır ve sosyal, ekonomik ve siyasal yönlerden ciddi problemlere yol açabilir. Gönüllü göç ise daha iyi yaşam şartlarına sahip olmak amacıyla geçici veya kalıcı olarak gerçekleştirilir ve olumsuz etkileri zorunlu göçe göre ikinci planda kalır.

Osman SEZGİN | UGSAM Araştırmacısı | Nisan 2021
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir