Blog Post

Brexit Süreci ve Birleşik Krallık Ekonomisi

Roma İmparatorluğunun tarih sahnesinden çekilmesinin ardından Birleşik Krallık’tan İspanya’ya kadar tüm Avrupa kıtası birçok savaş ve çatışma atmosferine maruz kalmıştır. Özellikle Fransız devriminin ardından gelişen ulus devlet anlayışıyla savaşlar daha geniş alanlara yayılmıştır. Sadece Fransa ve Almanya 1870-1945 yılları arasında üç kez savaşmıştır.2 Buna ek olarak Avrupa ülkeleri arasındaki çekişmenin sonucunda insanlık 1945 yılına kadar iki defa Dünya savaşlarına maruz kalmıştır. Avrupa ülkeleri arasındaki bu kıyasıya çekişme ve iktidar mücadelesi II. Dünya savaşından sonra 1951 yılında ilan edilen Schuman Deklarasyonuyla Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa ve İtalya’nın üyesi olduğu Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun kurulmasıyla son bulmuştur. Bunu takip eden süreçte 1957 yılında iş gücü, mal ve hizmetlerin serbest bir şekilde dolaşımına izin veren Roma Antlaşmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulmuştur. Zamanla ekonomik ilişkilerini daha da geliştiren üye ülkeler 1990 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından görüşmelere başlamış ve tam anlamıyla bir birlik haline 1 Kasım 1993 yılında yürürlüğe giren” Maastricht” antlaşmasıyla gelmiştir. Bugün birçok devletten oluşan birlik ortak askeri, siyasi ve ekonomik bir yönetim anlayışına sahiptir.

Samet GÖYDENİZ | UGSAM Araştırmacısı | Nisan 2021
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir