Blog Post

Karadeniz Jeopolitiğinde Küresel Satranç:ABD ve Rusya’nın Karadeniz Rekabeti

Karadeniz bölgesi, sahip olduğu jeopolitik yapı itibariyle dünyanın önemli stratejik bölgeleri arasında listenin en başlarında gelmektedir. Hem etrafındaki sulara ulaşım sağlama noktasında bir kavşak görevi görmesi (İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinden Akdeniz’e; Volga-Don Kanalı hattından Hazar’a; Kerç Boğazı’ndan Azak Denizi’ne; Ren-Tuna kanalı ile Kuzey Denizi’ne ve Main-Tuna kanalı üzerinden Baltık Denizi’ne) hem de önemli enerji yatakları arasında bulunması ve bu enerjinin Asya bölgesinden Avrupa’ya ulaştırılmasında enerji hatlarının büyük çoğunluğunun temel yolu olması sebebiyle önemine paha biçilemez. Karadeniz ve çevresinin bu kadar büyük değerlerle anımsanması bu sahayı her geçen gün küresel güçlerin ilgi odağı haline getirmektedir.

Soğuk Savaş döneminde Karadeniz’de yalnızca SSCB ve Türkiye’nin olması bölgede uzun süreli bir barışı mümkün kılmıştır. Sonrasında ise Karadeniz’e yönelik ilgi artmış, bölgesel düzen küresel bir etkide yeni bir yapılanma sürecine girmiştir. Sovyetlerin dağılmasının ertesinde Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin çoğalması, dünyanın dört bir tarafının enerji, ulaşım ve iletişim ağlarıyla sarmalandığı küresel dönemde bölgenin jeopolitik öneminin büyük güçler tarafından fark edilmesi Karadeniz’deki tansiyonu her geçen gün arttırmaktadır. Karadeniz ve çevresi günümüzde başat güçlerin birbirleri ardınca hamle yaptıkları büyük bir satranç tahtasına dönüşmüştür.

Mustafa ÖZDEMİR | UGSAM Araştırmacısı | Nisan 2021
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir