Blog Post

Nükleer Enerji ve Santraller

Nükleer Enerji Nedir ve Nasıl Bulundu?

Doğada bulunan maddelerin özelliklerini, atomlarının merkezindeki çekirdeğin özelliği belirler. Nötron ve protondan oluşan enerji toplamını en az enerji kullanarak oluşturmaya çalışır.

Atom enerjisi veya nükleer enerji, atom çekirdeğinin bölünmesi, parçalara ayrılması (fisyon) veya iki atomun birleşmesi, kaynaşması (füzyon) neticesinde açığa çıkan enerji olarak tanımlanabilir. Günümüzdeki nükleer santraller, Uranyum-235 (U-235) atomunun çekirdeğinin bir nötron ile parçalanması sonucu işlev sağlarlar.

Ağır radyoaktif maddelerin nötron bombardımanı sonucu daha küçük atomlara bölünmesine fisyon, hafif maddelerin ise birleşmesine füzyon tepkimeleri denilebilir. Güneş patlamaları füzyona örnek verilebilirken, daha önce bahsi geçen U-235 ile açığa çıkan nükleer tepkimeler ise fisyona örnek verilebilir.

Nükleer enerji üretiminde; nötronları U-235 tarafından yutulmuş olması nedeniyle kararsız olan U-236 çekirdeği 2 veya 3 parçaya bölünerek kararlı hale geçerler. Böylece yeni nötronlar ve çekirdekler ortaya çıkar. Yeni oluşan nötronların da diğer U-235 atomların çarpması sonucunda bölünmesine ve böylece daimi enerji üretilmesine, zincirleme tepkimeye neden olurlar.

Ahmet Furkan YAVUZ | UGSAM Araştırmacısı | Eylül 2018
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir