Blog Post

Ortodoks Cemaati ve Kilise Savaşları

Ukrayna Kilisesi ve Rus Kilisesi Arasındaki Çekişmenin Tarihi Süreci ve Nedenleri : Ukrayna Kilisesi ve Rus Kilisesi arasındaki çekişmeyi doğru bir şekilde izah edebilmek için ilk önce Ukrayna tarihine kısaca bakmamız gereklidir. Çünkü Ortodoks nüfusa sahip bu iki ülke arasında yaşanan Kiliseler çekişmesinin en önemli nedenlerinden birisi de tarihi arka plandır. Ukrayna tarihi boyunca yaşanan siyasi gelişmeler öğrenildikçe izah edilebilecek bir çok konu olduğu da fark edilecektir. Bundan dolayı Ortodoks cemaatlerinin hangi refleksler ile hareket ettiğini ve bu çekişmenin nedenlerini ülke tarihini kısa bir bakış yaptıktan sonra kapsamlı bir şekilde izah etmeye çalışacağız.

Ukrayna Siyasi Tarihine Bakış : Günümüz Ukrayna’sında tarihte ilk devleti kuran topluluğun İskitler olduğu kabul edilmektedir. MÖ 3. yüzyılda bugünkü Ukrayna topraklarına yerleşerek kendi devletlerini kuran ikinci kavim olan Gotlar, 375 yılında Hunlar karşısında bozguna uğradı.

Hunların egemenliğinin ardından 5. yüzyılın sonlarında Slav kavimleri Ukrayna topraklarına yerleşti. Daha sonra Ukrayna toprakları pek çok Slav kavmine yurt oldu. Kiev, 882-1132 yılları arasında hüküm süren, Beyaz Rusya, Rusya ve Ukrayna’nın atası sayılan Kiev Knezliği’nin (Kievskaya Rus) başkenti idi.

Prens I.Vladimir, 988 yılında Bizans’tan Hristiyanlığı kabul ederek devlet dini haline getirdi.

12’nci-13’üncü yüzyıllarda Kiev Rusya’sının dağılarak bağımsız prenslikler haline gelmesiyle, bugünkü Ukrayna’nın toprakları Moskova ve Belarus’un hâkimiyeti altına girdi. Daha sonra Ukrayna tarihinde Galiçya-Volınya Prensliği, egemen bir devlet olarak ortaya çıktı. Yüzyıllar boyunca Litvanya ve Polonya ile bağımsızlık mücadelesi veren Ukrayna, Boğdan Hmelnitski’nin önderliğinde Kazakların Lehistan’a karşı başlattığı büyük ayaklanmanın sonucunda, 16’ıncı ve 18’inci yüzyıllar arasında Avrupa haritasında, askeri ve idari yönetimler topluluğu olan Zaporojye Seçi olarak yeniden yerini aldı.

Abdurrahman GENÇLER | UGSAM Araştırmacısı | Kasım 2018
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir