Blog Post

Suriye Çıkmazı

Suriye’de Devlet Dışı Aktörlerin Kimlik İnşası ve Suriyeli Sığınmacılar

Günümüzde kimi akademisyenler Ortadoğu’nun içinde bulunduğu durumun tek sorumlusunun, Batı’nın kimlik üzerinden inşa edip desteklediği devlet dışı aktörler olduğu inancındadırlar. Bu çerçeveden bakıldığında, söz konusu devlet dışı aktörlerin temel faktörünün kimlik bilinci olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla gerçekleştirilen her eylemin kimlik mefhumu bağlamında ele alınması daha doğru olacaktır. Öyle ki 2010 yılında Tunuslu bir esnafın kendini yakmasıyla başlayan “Arap Baharı” protestoları dahi etnisite bağlamında isimlendirilmiş ve adına “Arap Baharı” denmiştir.

Suriyeli Sığınmacılarda Kimlik Bilinci

Hiç şüphesiz Arap Baharından en çok etkilenen ülkelerin başında, 2011’den bu yana hala suların durulmadığı Suriye toprakları gelmektedir. Suriye iç savaşı ile birlikte ülkede yaşayan 6.1 Milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış ve bu sığınmacıların bir kısmı kaçak olarak Avrupa sınırlarını geçmeye çalışırken hayatlarını yitirmişti.1 Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) verilerine göre 22 Milyon olan savaş öncesi nüfusun yüzde 53’ü evlerinden edilmiş 5.6 Milyonluk nüfus mülteci statüsünde farklı ülkelere sığınırken 6.1 Milyonluk nüfus ise ülke içinde yerlerinden edilmiştir.

Fatih YONCALIK | UGSAM Araştırmacısı | Haziran 2020
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir