Blog Post

Ülke Raporları | Yemen

Yemen’de nüfusun %99.1′ ini Müslümanlar, geri kalan %0,9′ luk azınlık bölümünü ise Yahudiler ve Hristiyanlar oluşturmaktadır. Müslüman nüfusun yaklaşık %60′ ı Sünni, geri kalan %40 ise Zeydi’dir.

Yemen, coğrafi konumu itibarıyla Kızıl Deniz’in Hint Okyanusu’na açıldığı kapıdır. Afrika boynuzu ile birlikte Bab’ül Mendeb boğazının doğu kıyısında yer almaktadır. Yeryüzünde denizler üzerinde seyreden malların %70 gibi büyük bir oranı Süveyş Kanalı, Kızıl Deniz ve Aden Körfezi’nden geçtiği düşünülürse, Aden Körfezi ve bölgenin istikrarının ne kadar önemli olduğu tahmin edilebilir.

Modern Yemen’in Kısa Tarihçesi Ülkenin sadece yirminci yüzyılda, birleşme öncesi yaşadığı çatışmalar; 1960’larda Nasır taraftarlarıyla kralcılar, 1970’lerde milliyetçilerle komünistler ve 1980’lerde güneydeki çeşitli kesimler arasında yaşanan anlaşmazlıklar olarak sıralanabilir. Yabancılar için Yemen’i anlamayı, dolayısıyla da onunla sağlıklı bir ilişki kurmayı zorlaştıran en önemli unsur, ülkenin çatışmalarla dolu tarihinin şekillendirdiği devlet yapısıdır. Dolayısıyla, Yemen’in günümüzde yaşadığı sorunların nedenleri ülkenin tarihinde aranmalıdır. Bu nedenle, 2011’deki halk hareketleri öncesi ülkenin içinde bulunduğu siyasî, ekonomik ve sosyal ortamın ortaya konulması, hem bu olayların anlaşılmasını hem de olayların izleyeceği muhtemel yolu tahmin etmeyi kolaylaştıracaktır.[1] 1990’daki birleşmeye rağmen Yemen hiçbir zaman gerçek anlamda bir ulus olamamıştır. Geniş çöller ve engebeli bir coğrafyaya yayılan iyi silahlanmış aşiretler, merkezî hükümetin ülkenin başkent dışındaki bölümlerini kontrol etmesini güçleştirmektedir .

İslam ÖZKAN | UGSAM Araştırmacısı | Eylül 2018
Yazının tamamına ulaşmak için | Tıklayın

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir